A jelen ÁSZF tartalmazza az http://a-biobolt.hu/ Webshop (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe:   http://a-biobolt.hu/

A webáruház ügyfélszolgálatának és kereskedőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Rhinestone R.E.D. Kft.
Székhely címe: 1149 Budapest, Mogyoródi út 47.
E-mail: abiobolt@gmail.com
Adószám: 26258629-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-320603

Nyitva tartás:

Hétfő:

Hé, Ke, Sze: 11h-18h
Csüt, Pé: 10h-17h

1. Az általános szerződési feltételek elfogadása az oldal megnyitására, elolvasására és a webáruház szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozik.

A vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A Szolgáltató fenntartja a jogot a rendelés törlésére, amennyiben a termékeket a Szolgáltató által definiált és megrendelő számára ismertetett határidőn belül nem veszik át. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy – saját elbírálása alapján – ne minden rendelést szolgáljon ki.

A megrendelés lépései:

1. A temék(ek) kiválasztása:

Kiegészítés: A megrendeléshez az alábbi adatokat köteles a valóságnak megfelelően megadni:

– nevét;

– számlázási címét,

– szállítási címét,

– érvényes e-mail címét.

A helytelenül megadott adatok miatt meghiúsuló megrendelésért a Szolgáltató nem felelős továbbá Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért a kárért, amely a belépéshez szükséges adatok illetéktelen személyek által történő esetleges megszerzéséből és használatából eredően Önt érik. Köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak védelme az érdekében. Felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, kárért, mely személyes adatainak felhasználásával valósult meg.

A megrendeléssel Ön kijelenti, hogy

– szerződéskötési képessége nem korlátozott;

– hozzájárul ahhoz, egyben vállalja, hogy a Szolgáltató kérése alapján bizonyos, korlátozott, időszerű, valóságnak megfelelő információt nyújt magáról.

2. A kosár használata
3. A megrendelés összeállítása
4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
5. A megrendelés elküldése
6. A megrendelés visszaigazolása e-mailben a vásárlás adataival

1.1 Webáruház használatának feltételei, felelősségi szabályok

Ön a Webáruházat és a Webáruházon belül megjelenített alkalmazásokat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Amennyiben Ön harmadik félnek bármilyen módon kárt okoz, a Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.Illegális tartalom miatt a Szolgáltató jogosult eljárást kezdeményezni a nyilvános közlésekre vonatkozó jogszabályok alapján (a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény).

Amennyiben Ön által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, Ön az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést, nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtételt megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében.

Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott weboldalon a nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel.

A weboldal hivatkozásokat tartalmazhat a Szolgáltatón kívül más felek által üzemeltetett weboldalakra való átlépés céljából. Az ilyen hivatkozások csak az Ön tájékoztatására szolgálnak. A Szolgáltató nem ellenőrzi az ilyen weboldalakat és nem felel ezek tartalmáért vagy az Ön részéről történő felhasználásukért. A Szolgáltató részéről az ilyen weboldalakra átvezető hivatkozások felvétele nem jelenti az ilyen weboldalakon lévő anyag jóváhagyását vagy bármilyen társulást azok fenntartóival.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget az általa nyújtott szolgáltatással továbbított, tárol vagy hozzáférhetővé tett információk vagy anyagok hitelességéért, valódiságáért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért.

A Szolgáltató (ideértve a tulajdonosait, tisztségviselőit, képviselőit és munkavállalóit) nem felelős szerződéses, kártérítési vagy más alapon (a gondatlanságot is ideértve) semmilyen felmerült kárért, mint például az adatvesztés, elmaradt bevétel. jövedelem, üzlet, lehetőség, cégértékben vagy jó hírnévben bekövetkezett kár, az üzletmenet megszakadása, illetve egyéb olyan kárért, melyek nem előrelátható módon, közvetlenül vagy közvetve oldalaink, funkcióink és szolgáltatásaink Ön által történő használatából vagy használatára való képességének hiányából erednek.

A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a Szolgáltatás esetleges üzemszünete, leállása miatt, továbbá nem felel az egyes Felhasználó által okozott kárért.

A Szolgáltatót nem terheli kártérítési felelősség abban az esetben, ha a Szolgáltatás üzemeltetését befejezi.

A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

a) Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

b) Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a weboldal akadálytalan működését és a szolgáltatást.

c) Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

d) Bármely felhasználói szoftver nem megfelelő működése.

e) Bármilyen felhasználói programhiba vagy akár a Felhasználónál, akár a Szolgáltatónál rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, ami a weboldalhoz való csatlakozás, a weboldal megtekintése miatt következett be.

Az oldalakon elhelyezett adatok, bármilyen további felhasználása, engedély nélküli másolása tilos és hatósági eljárást von maga után.

3. A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

4. Termék- és kiszállítás árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak. Kiszállítási áraink a megrendelés összárától / tömegtől függően változnak. A kiszállítási árat rendelésenként kell kifizetni. 

5. Kiszállítás, személyes átvétel

1. A szállítási idő raktáron lévő termék esetében 3-5 munkanap.
2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a Vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
3. A Vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

6. Lehetséges fizetési módok

1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
2. Banki átutalás (előre utalás)

7. Elállási/Felmondási tájékoztató Vásárló részére

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a következő címre:
1149 Budapest, Mogyoródi út 47. vagy az abiobolt@gmail.co e-mail címre elküldeni.

LINK A FORMÁZOTT MINTA NYILAKOZATHOZ

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

7.1. Elállási nyilatkozatminta

Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

8. Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 

A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt címünkre visszaküldeni. A termékeket minden esetben, ügyfélszolgálatunkkal történt előzetes egyeztetés után szállíttassa vissza, vagy személyesen juttassa el hozzánk. Semmiképpen ne küldje utánvéttel a feladott csomagot, hiszen ezeket technikai okok miatt sajnos nem áll módunkban elfogadni. 
 

A garancia nem vonatkozik kozmetikumokra és tisztítószerekre abban az esetben, ha a terméket kibontották, illetve használatba vették.

A garanciális felelősség megszűnik:
– nem rendeltetésszerű használat
– helytelen tárolás és szállítás esetén.

A cserejog gyakorlásához Önnek a terméket eredeti, sértetlen állapotban, az eredeti számlával együtt kell visszaküldeni címünkre. A sértetlen áru beérkezése után a csereterméket postafordultával eljuttatjuk az Ön részére. A cserével kapcsolatosan felmerülő összes szállítási költség Önt terheli. 

9. A termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

9.1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártója által a csomagoláson megjelölt lejárati időn belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 

A termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás jelzése az alábbi elérhetőségeken történhet:

Levelezési cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 47.

E-mail cím: abiobolt@gmail.com

Szolgáltató a fenti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül – melybe a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – írásban érdemben válaszol az Ön kifogására.
 

10. Adatvédelem

A Szolgáltató célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a Felhasználók személyes adatainak védelmét. A weboldalon megadott információk kezelése és felhasználása során ezért a Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos előírásait betartva jár el. Jelen adatkezelési irányelvek kizárólag a Szolgáltató weboldala tekintetében érvényesek, nem alkalmazhatók harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még akkor sem, ha ezek a weboldalak a Szolgáltató oldaláról közvetlenül érhetők el, illetve hozzáférhetőek.

A weboldal használata és a regisztráció önkéntes. Az oldalon történő regisztrációval Ön hozzájárul ahhoz, hogy a saját maga által megadott személyes és egyéb adataikat a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően kezelje. Az adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg Ön nem kéri azok törlését (a regisztráció megszüntetésével egyidejűleg).Ön jogosult a regisztrációját bármikor törölni az abiobolt@gmail.com email címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ön adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs lehetőség.

Az adatkezelés jogalapja 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás (elektronikus formában, ráutaló magatartással).

Az adatkezelés célja a weboldal szolgáltatásainak igénybevétele, a távollevők között kötött szerződés teljesítésének lehetővé tétele.

Az adatok kezelésének helye a Szolgáltató székhelye. Az adatokat a Szolgáltató a szerződésből származó jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése érdekében továbbíthatja harmadik személyek felé. Az adatok kezelése során a Szolgáltató a 2011. évi CXII. törvény (Inftv.) előírásait maradéktalanul betartva, a legnagyobb körültekintéssel jár el, azokat bizalmasan kezeli és harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződésből származó jogainak érvényesítése érdekében ez szükséges, illetve az adathatóságok részére történő átadását jogszabály vagy hatósági végzés, illetve bírósági ítélet rendeli el.

11. Az ÁSZF nyilvánossága, módosítása

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a jelen általános szerződési feltételek az Ön számára nyilvánosan hozzáférhető, előhívható legyen.

A Szolgáltató egyoldalúan jogosult az ÁSZF-et módosítani – a vásárlók előzetes tájékoztatása mellett – azzal, hogy a módosítás a Szolgáltató által megállapított és közzétett hatályba lépés napjától kezdődően hatályos.

Az ÁSZF módosítását követően a szolgáltatások igénybe vétele, a módosítás elfogadásának minősül.

12. Tartalmi nyilatkozat

Az oldalon megjelenő termékképek rézben illusztrációk. Mindig törekszünk rá, hogy a kép lehetőleg tükrözze a termék valóságos megjelenését, viszont bizonyos esetekben ez eltérő lehet. Ha nem biztos a termék kinézetét illetően, kérjük, érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.

A termékekhez tartozó leírásokat a gyártók, és beszállítók adják át nekünk, ezért a valótlan, vagy nem megfelelő leírásokért, illetve az elírásokért felelősséget nem vállalunk.

Rendszerünk az árakat külső adatbázisokból publikálja, ezért ritkán előfordulhat, hogy egy termék ára hibásan jelenik meg. Ezekért a hibákért felelősséget nem vállalunk. Ha úgy ítéli meg, hogy egy termék ára túlságosan eltér a valóságos ártól, akkor arról érdeklődjön az ügyfélszolgálaton. A hibás áron leadott megrendelésektől minden további következmény nélkül el lehet állni. Az árváltoztatás jogát fent tartjuk!

12. Egyéb jogi szabályozások

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Fővárosi Törvényszék illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A megrendelt termékek személyes átvétele a Elogisztika, 1066 Budapest, Teréz krt. 32. Fszt. 9. szám alatt lehetséges

Hé, Ke, Sze: 11h-18h
Csüt, Pé: 10h-17h között.

Csomagjainkat a DPD futárszolgálat szállítja.

A szállítási költségek súly-, és érték függőek, a DPD futárszolgálat díjkalkulációja szerint változnak.